"Спочатку вони вас ігнорують, потім сміються над вами, потім борються з вами, а потім ви перемагаєте"
Махатма Ганді
11/12/06

Наказ "Про затвердження Правил з організації збирання, превезення, перероблення та утилізації ТПВ"


 

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

 

ТА ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

11.12.06  № 407

м. Київ

Про затвердження Правил

з організації збирання, перевезення,

перероблення та утилізації

твердих побутових відходів

 

            Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.04 №265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами» з метою удосконалення діяльності у сфері поводження з твердими побутовими відходами

 

НАКАЗУЮ:

            1. Затвердити Правила з організації збирання, перевезення,  перероблення та утилізації твердих побутових відходів, що додаються.

            2. З уведенням в дію Правила з організації збирання, перевезення,  перероблення та утилізації твердих побутових відходів скасовуються «Рекомендації з організації збирання, транспортування та знешкодження твердого побутового сміття» Р 204 України 003-96.

            3. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування
(Я.А. Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

            4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Г. М. Семчука.

 

 

Перший заступник Міністра                                             А.О.Орлов

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

будівництва, архітектури та

житлово-комунального

господарства України

від 11.12.06 №407

 

Правила з організації збирання, перевезення,  перероблення та утилізації твердих побутових відходів

 

1.  Загальні положення

1.1. Дія Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів (далі - Правила) поширюється на діяльність, пов’язану із збиранням, перевезенням, переробленням, утилізацією твердих побутових відходів (далі – ТПВ).

1.2. У кожному населеному пункті збирання, перевезення, перероблення, утилізація ТПВ проводяться за єдиною планово-регулярною системою відповідно до встановлених норм і правил, а також нормативних актів органів місцевого самоврядування.

1.3. Організація збирання, перевезення, перероблення та утилізації ТПВ має бути раціональною, ефективною, економічно обґрунтованою, своєчасною і регулярною, а також передбачати запасну схему збирання  і перевезення ТПВ. Органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції розроблюють і затверджують запасну схему збирання і перевезення ТПВ.

1.4. Поняття, що використовуються у Правилах, вживаються у значеннях, які наведені в Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів» та «Про відходи».

1.5. Методи та засоби збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізації ТПВ обираються органами місцевого самоврядування з урахуванням складу та властивостей твердих побутових відходів, їх річного обсягу утворення, кліматичних умов регіону, потреби у вторинних енергетичних та матеріальних ресурсах, органічних добривах, економічних факторів та інших вимог. Порядок поводження з ТПВ у населеному пункті (селі, селищі, місті) визначається Правилами благоустрою, Схемою санітарної очистки та місцевими програмами поводження з ТПВ.

1.6. Кількісним показником споживання послуг із вивезення ТПВ є норми утворення ТПВ, що затверджуються згідно із законодавством органами місцевого самоврядування.

1.7. Відповідно до чинного законодавства споживачі послуг із вивезення ТПВ зобов’язані укладати договори з виконавцями - переможцями конкурсів на набуття права виконувати ці послуги на певній території, розмір якої визначається органами місцевого самоврядування.

1.8. Юридичні особи та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють роздільне збирання складових ТПВ як вторинної сировини, повинні отримати в установленому порядку ліцензію на збирання, заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини.

1.9. Виконавці зобов'язані транспортувати ТПВ тільки на об’єкти поводження з ТПВ та мати звітну документацію, що підтверджує факти повного збирання та перевезення ТПВ на встановлені для цих цілей об’єкти поводження з ТПВ, і у встановленому для цих цілей порядку.

1.10. Під час збирання, зберігання, перероблення, знешкодження, утилізації та захоронення ТПВ, слід керуватися положеннями чинних санітарних правил і норм.

 

2. Збирання

2.1. У населених пунктах  збирання ТПВ слід здійснювати контейнерним та без контейнерним методами.

2.2. Безконтейнеpний метод слід застосовувати на тих територіях  населених пунктів, де обмежена можливість проїзду сміттєвоза, його маневрування. 

За вказаним методом збирання та завантаження ТПВ у сміттєвоз здійснюють безпосередньо мешканці будинків.

2.3. За контейнерним методом:

-        у будинках, не обладнаних сміттєпроводами, ТПВ слід збирати у  контейнери, розміщені на майданчиках;

-        у будинках з сміттєпроводами - в спеціальні контейнери на колесах, розташовані безпосередньо у сміттєпpиймальній камері, які після наповнення слід вивозити та розміщувати на спеціальному майданчику, або в спеціальні місткості об’ємом до 40 л, з яких ТПВ слід перевантажувати у стаціонарні контейнери, розміщені на такому  майданчику.

2.4. Збирання ТПВ здійснюють:

-                   за унітарною (валовою) системою - коли ТПВ збирають в один сміттєзбіpник (контейнер);

-                   роздільною - коли окремі компоненти ТПВ збирають в різні контейнери.

2.5. Місткості для збирання ТПВ та їх окремих складових.

2.5.1. Контейнери.

2.5.1.1. На контейнери для збирання ТПВ та їх компонентів слід наносити інформацію способом, що забезпечує її наочність, механічну стійкість, стійкість до різних погодних умов,  про:

-        назву організації, у власності якої знаходиться контейнер, - у лівому верхньому куті фронтальної стінки контейнера.

-        вид ТПВ – в середині на фронтальній стінці контейнера:

на контейнері для збирання скла – “Скло”;

на контейнері для збирання різних видів паперу – “Папір”;

на контейнері для збирання різних видів пластмас – “Полімери”;

на контейнері для збирання харчових відходів “Харчові відходи” (у дві строчки);

на контейнері для збирання небезпечних ТПВ – “Небезпечні відходи” (у дві строчки);

на контейнері для збирання змішаних ТПВ – “Змішані відходи” (у дві строчки);

на контейнері для збирання негабаритних ТПВ – “Негабаритні відходи” (у дві строчки);

у разі збирання ресурсоцінних складових ТПВ (паперу, скла, полімерів) у одному контейнері - “Вторинна сировина” (у дві строчки).

Напис виду ТПВ виконується за допомогою трафарету великими літерами, колір яких є контрастним до кольору контейнера.  Для контейнерів ємністю до 0,75 м3 висота букв тексту - 50 мм, ширина - 30 мм, товщина ліній букв – 5 мм. Інтервал між буквами - 10 мм, інтервал між словами – 12 мм, між строками – 14 мм. Максимальна кількість букв у строчці – 11.  Для контейнерів більшої ємності допускається збільшення розміру букв тексту  за умови збереження пропорцій. Нанесення написів слід проводити не допускаючи розмазувань та патьоків фарби.

Виконавцю послуг з перевезення ТПВ дозволяється наносити на контейнери іншу інформацію та зображення, що уточнюють  види ТПВ, які збираються.

2.5.1.2. Конструкції та  розміри контейнерів для збирання ТПВ та їх компонентів, мають відповідати європейським стандартам (DIN, EN тощо). Колір контейнерів для збирання ТПВ, зібраних за унітарною системою, має бути сірим.

2.5.1.3. Забороняється використання відкритих контейнерів без кришок. Слід використовувати контейнери із пристроєм для відкривання кришки за допомогою ніг.

2.5.2. Розрахунки потреби в контейнерах

2.5.2.1. Для унітарної системи збирання ТПВ кількість незмінних контейнерів визначається за формулою:

 

, шт.   (1),

 

де  - необхідна кількість контейнерів, шт.,

 - максимальне добове утворення ТПВ у частині населеного пункту, для якої проводиться pозpахунок, м3/добу,

 - періодичність перевезення ТПВ, діб,

 - добовий коефіцієнт нерівномірності утворення ТПВ;

 - коефіцієнт, який враховує кількість контейнерів, що перебувають у ремонті та в резерві,

 - місткість одного контейнера, м3,

 - коефіцієнт заповнення контейнера.

Максимальне добове утворення ТПВ  визначається за формулою:

 

, м3/добу,   (2)

 

де  - добова норма утворення ТПВ на одного мешканця, м3/добу,

 - чисельність населення,

 - добовий коефіцієнт неpівноміpності утворення ТПВ,

 - кількість неробочих днів на рік для спецавтотpанспоpту.

Можливо використовувати такі значення коефіцієнтів: =1,4; =1,05; =0,9.

2.5.2.2.  Кількість змінних контейнерів визначається за формулою:

 

, шт.,   (3)

 

де  - необхідна кількість контейнерів, шт.,

 - максимальне добове утворення ТПВ у частині населеного пункту, для якої провадиться pозpахунок, м3/добу,

 - періодичність перевезення ТПВ, діб,

 - добовий коефіцієнт нерівномірності утворення ТПВ;

 - коефіцієнт, який враховує кількість контейнерів, що перебувають в ремонті та в резерві;

 - місткість одного контейнера, м3,

 - коефіцієнт заповнення контейнера,

 - коефіцієнт змінності, враховуючий кількість контейнерів, що знаходяться на розвантаженні, навантаженні та на машині, визначається за формулою:

,   (4),

де  - кількість контейнерів, які одночасно встановлюють на платформі сміттєвоза, шт.,

 - кількість контейнерів, які вивозяться однією машиною за період зберігання ТПВ, шт.

Якщо для збирання ТПВ, що утворюються як населенням, так і на підприємствах невиробничої сфери, використовують ті ж самі контейнери, розрахунок кількості контейнерів здійснюється з врахуванням загального об’єму утворення ТПВ для вказаних суб’єктів. 

2.5.3. Підземні та напівпідземні контейнери

2.5.3.1. Підземні та напівпідземні контейнери призначені для збирання ТПВ та їх окремих компонентів, що утворюються в житловій забудові, на підприємствах невиробничої сфери та об’єктів благоустрою.

2.5.3.2. Підземні та напівпідземні контейнери слід встановлювати за узгодженням органів місцевого самоврядування на вільних від інженерних комунікацій місцях міських площ, скверів, проспектів чи вулиць поблизу громадських і житлових будинків.

2.5.3.3. У підземні та напівпідземні контейнери , як правило, слід збирати ТПВ, що не вміщують харчові відходи. Також слід забезпечити умови для вологого прибирання, відведення стічних, талих та зливових вод.

2.5.3.4. Підземна камера, у якій розташовані контейнери, повинна мати таке перекриття, по якому можна  ходити мешканцям чи проїжджати автомобілем.

2.5.3.5. Підземна камера, у якій розташовані контейнери, повинна мати  верхнє обведення профільної форми, що не дозволяє зливовим водам проникати в камери.

2.5.4.  Урни

2.5.4.1. На території кожного домоволодіння, на всіх площах, у садах, парках, на вокзалах, ринках, зупинках громадського транспорту  необхідно встановити урни. В обов'язковому порядку урни встановлюють при входах у магазини, підприємства харчування (бари, кафе, їдальні, ресторани тощо), побутового обслуговування, культурно-видовищні підприємства й установи, навчальні заклади, лікувально-профілактичні установи, на вокзалах, ринках, при входах в офіси, організації, установи і підприємства, у місцях організації вуличної торгівлі.

2.5.4.2. Відстань між урнами визначається чинними санітарними правилами і нормами.

2.5.4.3. Урни слід очищати від ТПВ протягом дня по мірі їх наповнення, але не рідше одного разу на добу. Фарбувати урни слід не рідше одного разу на рік у контрастний, яскравий колір, що не порушує загальної естетики об’єктів благоустрою території житлової забудови. На урни слід наносити інформацію способом, що забезпечує її механічну стійкість, про:

- назву або шифр організації, у власності якої знаходиться урна - у правому верхньому куті кожної бокової стінки урни,

- назву або шифр організації, яка здійснює збирання та перевезення ТПВ з урни – посередині кожної бокової стінки урни.

2.5.4.4. Урни встановлюють й очищають за рахунок підприємств, організацій і установ, власників об’єктів, на території яких вони знаходяться (будуть знаходитися).

2.6. Термін зберігання ТПВ у контейнерах не повинен перевищувати термін, встановлений чинними санітарними правилами та нормами. Миття та дезінфекцію контейнерів слід проводити відповідно до вимог чинних санітарних правил та норм.

2.7. Стінки і кришки металевих контейнерів для збирання ТПВ та їх компонентів, слід фарбувати стійкими барвниками. Фарбування контейнерів необхідно виконувати не рідше двох разів на рік - навесні і восени.

2.8. Вимоги до розміщення контейнерних майданчиків та їх розмірів регламентуються чинними санітарними правилами і нормами.

Майданчики для контейнерів на коліщатах слід обладнувати пандусом від проїзної частини й огородженням (бордюром) висотою 7-10 см, що унеможливлює скочування контейнерів убік. 

2.9. Спалювання ТПВ у контейнерах та на контейнерних майданчиках забороняється.

2.10. Забороняється встановлення контейнерів ТПВ на тротуарах, проїздах та в інших, не відведених для цього місцях якщо це не погоджено з органами місцевого самоврядування та санітарними органами.  Забороняється використовувати не за призначенням контейнери для збирання ТПВ.

2.11. Під'їзди до майданчиків мають бути освітлені і мати тверде покриття з урахуванням маневрування транспортних засобів і випуску стріли підйому або маніпулятора. Вільний під’їзд до майданчиків забезпечує споживач послуг.

2.12. Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерів несуть їхні власники або балансоутримувачі.

Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерних майданчиків, майданчиків для негабаритних відходів, чистоту і порядок навколо них несе споживач послуг.

У випадку утворення звалища ТПВ на контейнерному майданчику, що виникло через зрив графіка перевезення ТПВ, ліквідацію звалища здійснює виконавець послуг з перевезення ТПВ.

2.13. Підприємства невиробничої сфери та малі архітектурні форми повинні мати контейнери для збирання ТПВ у разі, якщо об’єм утворення відходів перевищує 0,35 м3 на добу, що розраховується відповідно до затверджених у встановленому порядку норм утворення ТПВ для даного типу споживачів.<


Радіаційний фон
м. Київ
0,012 мР/год

м. Чорнобиль
0,024 мР/год


+38 096 458 4248 office@eco-ua.org ecokom пл. Міцкевича, 8,
            м. Львів, Україна, 79000
Під красивою назвою депутатам підсунули антиєвропейський закон
7 лютого 2017 року Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроект №2023 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання... Детальніше...
24
02/2017
На Львівщині знайшли ще один незаконний скотомогильник
В селі Боянець Жовківського району Львівщини активісти виявили незаконний скотомогильник. Тут на значній території зафіксовано рештки свійських тварин, викинуті гнити просто неба. Про... Детальніше...
24
02/2017
Щойно Кабінет міністрів звільнив Заїку А.М. з посади Голови Держекоінспекції
Про це повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Детальніше...
22
02/2017
Міність екології ініціюватиме звільнення голови Держекоінспекції
17
02/2017